Bågskytte på schemat

Vi kan erbjuda bågskytte för alla skolor inom distriktet.

Vi har ett flertal ledare som kan lära er grunderna i bågskytte i samband med 
friluftsdagar eller andra aktiviteter.

Kostnaden är 50 kr per elev.

En lägsta avgift på 600 kr/tillfälle tas ut vid få deltagare.

För mer information och bokning kontakta IF Karlsvik:
ifkarlsvik.alno@gmail.com