Medlemsavgifter 2024

Stödjande: 200:-

Junior: till och med 20 år, 500:- inkl. licens

Senior: från och med 21 år, 700:- exkl. licens

Familj: 1100:-

Familjemedlemskap gäller för personer skrivna på samma adress, undantag för barn skrivna hos annan förälder.

Licens Junior: 210:-, betalas av klubben

Licens Senior: 310:-, betalas av skytten 

Betalning

BG: 639-0363

Ange namn och personnummer på betalningen, skicka sedan följande obligatoriska uppgifter i ett mail till Stefan Nilsson (stefan.archery@bahnhof.se):

Namn, adress, telefon, personnummer och e-postadress

Föräldrar

Alla föräldrar ombeds att också skicka nedanstående obligatoriska kontaktuppgifter i samband med att ert barns medlemsavgift betalas:

Barnets namn, förälders namn, telefonnummer, e-postadress

Personuppgifter

För de medlemmar som önskar vara aktiva inom IF Karlsvik – Bågskytte

Som medlem i IF Karlsvik kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.