Alnöpilen 2013

15 JUN 2013 21:00

Friska vindar hindrade inte våra debutanter tillsammans med Oliwia och Felicia att skjuta bra i blåsten!

Resultat