Arbetsdagar och medlemsmöte, 12 och 13 juni

09 JUN 2021 16:27

Nu är det dags för arbetsdagar på klubben igen! Vi börjar kl. 09.00 både lördag och söndag, 12-13 juni. Lunch serveras klockan 12.00 till de som arbetar! 13.00 på söndagen har vi ett medlemsmöte dit alla i klubben är välkomna!

Nu är det dags för arbetsdagar på klubben igen! Den nya containern ska på plats så småningom, vilket innebär att grunden ska fixas. Nytt tak ska byggas för båda containrarna. Vindskivor på förrådet ska bytas, sedan är det lite målningsjobb på byggnaden. Ställningen för sol- och regnskyddet utanför grillplatsen behöver repareras. Vi ska ta ner träd och sly bakom byggnaderna för kommande 3D-bana! Allmän trädgårdsputsning och fixning. 

Vi börjar kl. 09.00 både lördag och söndag. Lunch serveras klockan 12.00 till de som arbetar!

13.00 på söndagen har vi ett medlemsmöte dit alla i klubben är välkomna!

Mvh

StyrelsenSkribent: Fanny Burman