Medlemsmöte och städning av lokalen, lördag 30 oktober

25 OKT 2021 22:19

Alla medlemmar i IF Karlsvik är välkomna på medlemsmöte lördagen den 30 oktober klockan 10:00. Efter mötet har vi städdag inomhus för de som har möjlighet att närvara.

Hej,

Alla medlemmar i IF Karlsvik är välkomna på medlemsmöte lördagen den 30 oktober kl. 10.00. 

Planen är att hålla till i lokalen, agendan ser ut som följer:

1. Mötets öppnande
2. Dagordningen godkänns
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Kommande verksamhet
6. Tävlingsinformation
7. Rapporter
8. Övriga frågor
9. Nästa medlemsmöte
10. Mötet avslutas

Meddela gärna om ni har något ni vill ta upp på dagordningen, skicka i så fall ett pm eller mejl till Fanny Burman, fanny.burman@gmail.com.

Vi kommer att ha en städdag i anslutning, med början direkt efter mötet. Lokalen behöver en grundlig genomgång innan ett nytt städschema börjar gälla och innan tävlingen och distriktsmästerskapet den 6:e november.

Varmt välkomna!

Mvh styrelsen

Skribent: Fanny Burman