Störande arbete på Alnöbron 1-2 juni

På grund av underhållsåtgärder på Alnöbron lördag och söndag 1-2 juni kan det bli köbildning – tänk på det ni som ska åka till tävling i Timrå på lördag och kommer till vår tävling Alnöpilen 2024 på söndag.