Sporten bågskytte

Bågskytte kan vara både en fritidssysselsättning som varar hela livet och en sport som kan ta dig till Olympiska Spelen.

Bågskytteorganisationer

Bågskyttesporten är i Sverige organiserad genom främst Svenska Bågskytteförbundet (SBF). 140 föreningar spridda över hela landet är för närvarande anslutna till SBF. SBF är i sin tur organiserat under Internationella Bågskytteförbundet – World Archery (WA) (Tidigare benämnd FITA)

Det finns också en bågskytteorganisation som heter Svenska Fältbågskytteförbundet (SFSF). Det är ett förbund som specialiserat sig på den typ av fältbågskytte som bedrivs av International Field Archery Association (IFAA).

De som är intresserade av bågjakt har också en egen organisation kallad Svenska Bågjägareförbundet (SBJF). Eftersom jakt med båge inte är tillåtet i Sverige kan förbundets medlemmar istället få utbildning, träna och tävla för att förbereda sig för jakt antingen i andra länder eller invänta ett framtida beslut om bågjakt i Sverige.

SBJF verkar för att bågjakt ska bli tillåtet i Sverige, och man är också medlem av Europeiska bågjägare federationen (EBF) och Internationella bågjägare förbundet (WoBA).

Bågskytteträning

Bågskytteträning innefattar många komponenter som tillsammans ska ge skytten det som krävs för att skjuta med stor precision skott efter skott. Det behövs givetvis färdighetsträning av själva skjuttekniken, och här är det viktigt att träna med en så bra teknik som möjligt. Det är betydligt besvärligare att träna bort något som lärts in fel än att lära in rätt från början. Av den anledningen bör nybörjare alltid träna med en erfaren instruktör den första tiden tills grundtekniken lärts in på ett korrekt sätt.

När rätt teknik har lärts in gäller det att automatisera utförandet i så hög grad som möjligt för att få maximal likformighet. Det görs genom att skjuta ett stort antal pilar varje träningspass och att träna skytte upp till 6 gånger i veckan.

För att kroppen ska klara en hög träningsdos behöver skyttet kompletteras med andra typer av fysisk träning. Konditionsträning är ett givet inslag för att kunna ha en hög syreupptagning även under psykisk press. Styrketräning behövs för att motverka den asymmetriska belastningen vid bågskytteträning och för att orka med den båge man skjuter med. Styrketräning är också ett av de bästa sätten att förebygga skador som kan uppstå vid för ensidig träning.

Till detta kommer mental träning som går ut på att lära sig sätt att tänka inför varje skott så att skottet styrs på ett medvetet sätt och att detta kan repeteras skott efter skott. Den som övat in vilka tankar man ska ha inför ett skott har lättare att hålla ovidkommande eller negativa tankar borta i en tävlingssituation. Mental träning kan vara integrerad i den vanliga träningen men också göras hemma i lugn och ro.

Ett annat viktigt inslag i mental träning för bågskyttar är avslappning. I tävlingssituationer är det helt avgörande att ha en god avslappning för att kunna behålla en hög precision. Förmågan att slappna av kan tränas på många sätt och den som behärskar detta har en mycket stor fördel gentemot sina konkurrenter när det blir tävling.

Bågskytte för funktionshindrade

Bågskytte är en sport som passar utmärkt för funktionshindrade. Rullstolsburna kan t.ex. många gånger tävla mot icke-rullstolsbundna på samma villkor. I distriktet finns kompetens i världsklass kring bågskytte för funktionshindrade, både på ledarsidan och bland skyttar.

Om du vill veta mer om hur det fungerar på just IF Karlsvik, kontakta klubben:
ifkarlsvik.alno@gmail.com